Oplossingen, voorbij de theorie

In het ondernemen kruisen recht en economie vaak elkaars pad. Met het stuur stevig in handen werken we steeds de optimale oplossingen uit.

Onze tak Financieel advies heeft een sterke reputatie in procesbijstand voor advocaten bij de behandeling van aandeelhoudersconflicten, echtscheidingen en ander belangentwisten. Onze inbreng leidt vaak tot scherpere inzichten en zo tot een snellere en vooral correcte afhandeling.

Ook inzake waarderingen, due diligence of expertiseverslagen voor rechtbanken voldoen zij aan uw vraag.

Vanuit de stevige juridische en financiële basis, denkt Mercken mee met u. Waar wil u naartoe? Hoe brengen we u daar? Dat is telkens het uitgangspunt.

Onze expertise:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Procesbijstand (litigation support)
  • Due diligence (Boekenonderzoek)
  • Waarderingen
  • Organisatie van deugdelijk bestuur (corporate governance)
  • Kapitaalverrichtingen

da6lw7ia3iw-michael-held