Vooruitstrevend en professioneel

Een goede dienstverlening is grenzeloos – soms zelfs letterlijk.

Mercken is in het revisorenlandschap een relatief klein maar vooruitstrevend en zeer professioneel kantoor met een bijzondere aandacht voor vennootschapsrecht. De stappen van automatisatie zijn reeds achter de rug zodat er bijna uitsluitend met elektronische dossiers wordt gewerkt. Mercken durft zich gerust meten aan de grote bekende spelers.

De kennis en ervaring van Mercken reiken verder dan de wettelijk opgelegde opdrachten.

Dankzij het lidmaatschap bij IECnet, zijn Wery Mercken en zijn team in staat om buitenlandse operaties voor klanten te begeleiden. Omgekeerd kunnen buitenlandse bedrijven en multinationals in eigen land geholpen worden.

Het volledige team werkt in volstrekte onafhankelijkheid – dat spreekt voor zich – met een deskundigheid en volgens de hoogste standaarden die van het beroep kunnen gevraagd worden.

Wettelijke opdrachten:

 • Uitoefening van commissaris mandaten
 • Omvorming van een vennootschap
 • Quasi-inbreng
 • Inbreng in natura
 • Vereffening
 • Fusie
 • Splitsing

 

Onze expertise:

 • Audit van de jaarrekening
 • Due diligence (boekenonderzoek)
 • Controle op aangevraagde Europese subsidiedossiers
 • Begeleiding van buitenlandse operaties
 • Belgische consolidatie voor multinationals
 • Specialisatie in vennootschapsrecht